King Revo Ragnarok Online

Server Infomation

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Rule Server กฏเซิร์ฟเวอร์
 • กฎ กติกา มารยาท
 • ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกกรณี พบเจอไม่แจ้ง แบนถาวร
 • ห้ามแอบอ้างเป็น GM หรือทีมงานทุกช่องทางหากพบเจอ มีโทษระงับไอดีถาวร พร้อมแบนip เครื่องที่เล่น
 • ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ โดยเด็ดขาด หากพบเจอและมีหลักฐานจะได้รับโทษคือระงับไอดีถาวรโดยทันที พร้อมแบนip เครื่องที่เล่น และทุกไอดีที่มีการเชื่อมโยงกันทันที
 • ห้ามมิให้ผู้เล่น ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยก ส่งผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 • กฎ กติกา มารยาท ในการเล่น
 • Monster ทุกตัวภายในเกมเป็นของทุกคนมีสิทธิในการล่าเท่าเทียมกัน ทางทีมงานไม่รับแจ้งการแจมทุกกรณี เราจะไม่ตัดสินใจให้ใครถูกหรือว่าผิด นอกจาก มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
  จะทำการตักเตือนก่อนในครั้งแรก ครั้งต่อไปแบนครั้งละ 30 นาที
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เล่น ใช้สกิลต่างๆแกล้งกันไปมา ด่ากัน เป็นเรื่องที่ผู้เล่นต้องตัดสินใจเอง ไม่รับแจ้ง การลากเทรน มอนเตอร์ใส่ผู้เล่น มีความผิด ครั้งแรกตักเตือน ครั้งต่อไป แบนเพิ่มครั้งละ 30 นาที
 • ห้ามทับตี้ หรือ ยืนแช่แจมหน้าตี้ ไม่ไปไหน ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นอื่น เจตนากลั่นแกล้ง ถือว่าผิด
 • กฎ กติกา มารยาทในการล่าบอส MVP
 • การล่าบอส MVP บอสในเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นสามารถใช้สกิลใดๆก็ได้ในการล่าบอส หรือให้ได้ MVP
 • โดยจะไม่มีกฎใดๆมาห้ามในการล่าบอส ผู้เล่นสามารถทำการแย่งชิงเพื่อให้ได้ MVP ได้ทุกกรณี
 • แต่หากกรณีของบอสตกพื้นแล้ว ใช้สกิลใดๆกลั่นแกล้งไม่ให้เก็บไอเทมได้ ตรงนี้ถือว่ามีความผิด
 • #หมายเหตุ
 • 1. ทีมงานสามารถ ปรับเปลี่ยน กฎ กติกา มารยาท ได้หากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทุกคนมีความเท่าเทียม
 • 2. การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp : x3 80-90​ หลอด​exp*2 90-99 exp*3
 • Job Rate : x3
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x1.5 (Max Drop 80%)
 • Normal Equipment : x1.5 (Max Drop 80%)
 • Normal Card : x1.5 (Max Drop 80%)
 • Normal Usable : x1 (Max Drop 80%)
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1 (Max Drop 80%)
 • Mvp Equipment : x1 (Max Drop 80%)
 • Mvp Card : x1 (Max Drop 80%)
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 15 เลเวล
 • Party Bonus : x60%
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 36 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Edit Skill การปรับสมดุลสกิล
 • Def และ Flee หารเมื่อโดนมอนรุม
 • Knight
 • Bowling Bash 2 Hit โบพลาดเมื่อติดเส้น Grid
 • Wizard
 • Fire Pillar ไม่สามารถ วางใต้เท้าได้
 • แบนสกิล Sightrasher
 • Hunter
 • ปรับนกไม่หาร Damage
 • Trap ไม่สามารถวางใต้เท้า
 • Trap แรงตามฉบับ Revo
 • Assasin
 • สามารถ Double Critical
 • Vanom Spash แรง และ ดีเลย์ตามระดับเลเวลของสกิล
 • ไม่สามารถถือลูกธนูได้
 • Priest
 • Magnas สามารถโดนทุกธาตุ
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 85% 85% 85% 85% 50% 40% 30% 20% 15% 10%
อาวุธ Lv.1 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 50% 30% 20%
อาวุธ Lv.2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 45% 35% 25% 15%
อาวุธ Lv.3 85% 85% 85% 85% 85% 50% 40% 30% 20% 10%
อาวุธ Lv.4 85% 85% 85% 85% 50% 40% 30% 20% 15% 10%
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 99% 99% 99% 99% 60% 50% 40% 30% 25% 20%
อาวุธ Lv.1 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 60% 40% 30%
อาวุธ Lv.2 99% 99% 99% 99% 99% 99% 55% 45% 35% 25%
อาวุธ Lv.3 99% 99% 99% 99% 99% 60% 50% 40% 30% 20%
อาวุธ Lv.4 99% 99% 99% 99% 60% 50% 40% 30% 25% 20%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @whereis
 • @kill
 • @mi/mobinfo
 • @time
 • @autotrade
 • รายละเอียด
 • เช็ค Monster แมพไหน
 • ฆ่าตัวตายเพื่อกลับจุดเซฟ(เสียEXP)
 • เช็คข้อมูล Monster
 • ดูเวลา
 • ตั้งร้านค้าออฟไลน์
 • ตัวอย่าง
 • Ex. @whereis 1002
 • Ex. @kill
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. @time
 • Ex. @autotrade