รับซื้อการ์ดแลกแต้ม...

รับซื้อการ์ดแลกแต้ม...

รายละเอียดข้อความกิจกรรม

Description รายละเอียดกิจกรรม
  • เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • 1.นำการ์ดทีไม่ได้ใช้งาน มาที่พิกัด morocc,xxx,xxx

  • 2.เมื่อเลือกขาย การ์ดขยะ จะได้รับ 1แต้ม/ใบ

  • 3.เมื่อมีแต้มถึงให้เลือกหัวข้อที่ 3 เพื่อแลกการ์ดที่ต้องการ