กิลด์วอร์ช่วง CBT

กิลด์วอร์ช่วง CBT

รายละเอียดข้อความกิจกรรม

Description รายละเอียดกิจกรรม
  • เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • กิจกรรมกิลวอร์ช่วง CBT แจกเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

  • 1.กิลที่จะได้รับเงินรางวัลต้องเป็นกิลที่ลงทะเบียนกิลแล้วเท่านั้น ติดต่อหน้าFBเพจเซิพ >>> ลิงค์

  • 2.ระยะเวลาติดต่อลงทะเบียนกิล ได้ตลอดจนถึง 18.00น. ของวันวอร์

  • 3.กิลที่มีจำนวนสมชิก 20 คนขึ้นไปและไม่ได้บ้านจะได้รับเงินรางวัล เพิ่ม 500

  • 4.ผู้เล่นที่มาคนเดียวหรือมากับเพื่อนไม่มีคน ก็สามารถเข้าร่วมกิลวอร์ได้ มีบ้านวิ่งแจก

  • 5.1 กิล สามารถยึดบ้านได้เพียง 1 หลัง ถ้าได้หลังที่ 2 จะได้รับรางวัลเพียงหลังเดียว


  • Castle War TH
   MAP Reward Limit
   Hohenschwangau นากาซ้ายบน aldeg_cas02
   8,000 บาท
   36 คน
   Nuenberg นากากลาง aldeg_cas03
   5,000 บาท
   36 คน
   Wuerzburg นากาขวาบน aldeg_cas04
   3,000 บาท
   36 คน
   Bergel กิฟกลางบน gefg_cas04
   3,000 บาท
   36 คน
   Yesnelph บนซ้าย gefg_cas03
   3,000 บาท
   36 คน
   Bright Arbor ย่อนกลาง payg_cas01
   3,000 บาท
   36 คน
  • กฎและกติกาการแข่งขัน

  • ห้ามสลับหิน ห้ามปิดรูปกิล ห้ามกันชั้นเดียวกับกิลด์พันธมิตร

  • บทลงโทษ หากได้บ้าน จะนำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์ที่มาร่วมวอร์อย่างเต็มที่ในวันนั้น

  • การตัดสินของทีมงานพิจารณาดูจากหลักฐาน