ไอเท็มแลกแต้ม

ไอเท็มแลกแต้ม

รายละเอียดข้อความกิจกรรม

Description รายละเอียดกิจกรรม
 • เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • NPC แลกแต้มวิจัย พิกัด morocc,177,140

 • รายการรับซื้อไอเท็ม

 • Silk Robe [1] = 1แต้ม
 • Saint's Robe [1] = 2แต้ม
 • Padded Armor [1] = 1แต้ม
 • Shoes [1] = 1แต้ม
 • Buckler [1] = 3แต้ม
 • Boots [1] = 3แต้ม
 • Guard [1] = 4แต้ม
 • Shield [1] = 2แต้ม
 • Chain Mail [1] = 3แต้ม
 • Muffler[1] = 2แต้ม
 • Tight [1] = 3แต้ม
 • Undershirt = 2แต้ม
 • Saber[3] = 5แต้ม
 • Gladius[3] = 3แต้ม
 • Haedonggum[2] = 3แต้ม
 • Jamadhar = 2แต้ม
 • Jur[3] = 2แต้ม
 • Two-Handed Axe[2] = 2แต้ม
 • Gakkung Bow[2] = 3แต้ม
 • Arbalest[2] = 2แต้ม
 • Damascus[2] = 2แต้ม
 • Manteau [1] = 5แต้ม
 • Full Plate [1] = 4แต้ม
 • Orc Archer Bow [0] = 5แต้ม
 • Muramasa = 5แต้ม
 • Two Handed Sword [2] = 1แต้ม
 • Katar of Piercing Wind [0] = 2แต้ม
 • Katar of Raging Blaze [0] = 1แต้ม
 • Katar of Frozen Icicle [0] = 1แต้ม
 • Mirror_Shield[1] = 2แต้ม

 • *************************************************************************************************************************************

 • แลกแต้มวิจัย

 • แลกแต้มวิจัย

 • Enriched Elunium ใช้ แต้มวิจัย 10 แต้ม Elunium 30Ea โอกาศสำเร็จ 100%
 • Enriched Oridecon ใช้ แต้มวิจัย 10 แต้ม Oridecon 30Ea โอกาศสำเร็จ 100%
 • Gorilla Drop [ สถานะ Drop7% เมื่อถือในตัว ] ใช้ แต้มวิจัย 20 แต้ม Oridecon 20Ea Elunium 20Ea โอกาศสำเร็จ 30%
 • Gorilla Exp [ สถานะ EXP 10% เมื่อถือในตัว ] ใช้ แต้มวิจัย 20 แต้ม Oridecon 20Ea Elunium 20Ea โอกาศสำเร็จ 30%
 • Gorilla Crazy [ สถานะ ATK+10 MATK+25 เมื่อถือในตัว ] ใช้แต้มวิจัย 20 แต้ม Infiltrator 2 Ea ,Gold 2 Ea ,Oridecon 20Ea ,Elunium 10Ea โอกาศสำเร็จ 30%
 • Extra bubble Gum [ สถานะ DROP + 150% ] ใช้แต้มวิจัย 1 โอกาศสำเร็จ 100%
 • Extra Battle Manual [ สถานะ EXP + 100% ] ใช้แต้มวิจัย 1 โอกาศสำเร็จ 100%